Semakan Status Permohonan Perancangan : SMS

2. Semak Menggunakan No Rujukan Surat Pemohon :

a) JPBDSEL RUJ [No Rujukan]

b) Contoh : JPBDSEL RUJ PTKS.6B/1/2010(3)

c) Hantar ke 36828

SMS

Cetak   Emel