jata Agensi di bawah
Kerajaan Negeri Selangor

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+
Button

Piagam Pelanggan

MATLAMAT

PEWUJUDAN PERSEKITARAN YANG BERKUALITI DAN SEJAHTERA DI NEGERI-NEGERI MELALUI PERKHIDMATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA YANG BERKUALITI, SEJAHTERA DAN MAMPAN MENJELANG 2020

DENGAN ITU KAMI BERJANJI :

MENGURUSETIAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI
Tiga (3) Kali Setahun


MEMBERI ULASAN PERANCANGAN
Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari


MEMASTIKAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI  (RSN) DIKAJI SEMULA 
Dalam Tempoh Lima (5) Tahun Selepas Pewartaan

MENYELARAS PENYEDIAAN RT DAN RKK SERTA MEMANTAU PERLAKSANAANNYA
Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun


MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)
Dua (2) Kali Setahun


MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN
Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan


MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK TERPERINGKAT)
Dalam Tempoh Lima (5) Hari


MEMBERI LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA
Dalam Tempoh Lima (5) Minit

 

 Pencapaian Piagam Pelanggan

Borang Maklum Balas Kepuasan PelangganKepuasan Pelanggan

Cetak Emel