Garis Panduan Perancangan Menara Dan Struktur Sistem Pemancar Komunikasi Di Negeri Selangor 2019

GP Perancangan Menara Struktur Sistem Pemancar Komunikasi

Garis Panduan Perancangan Menara Dan Struktur Sistem Pemancar Komunikasi Di Negeri Selangor 2019 ini telah diluluskan pemakaiannya di MMKN ke 36/2019 pada 12 Disember 2019 dan disahkan di MMKN ke 1/2020 pada 8 Januari 2020.

Garis panduan ini mula berkuatkuasa mulai 1 Januari 2020.

Muat Turun


Cetak   Emel