Cetak
MS ISO 9001:2008 (PROSEDUR KUALITI TERAS)
MS ISO 9001:2008 (PROSEDUR KUALITI TERAS)

PROSEDUR KUALITI TERAS MS ISO 9001:2008 Jabatan telah membuat beberapa pindaan bagi menyesuaikan keperluan kerja.

MS ISO 9001:2008 (PROSEDUR KUALITI KHAS)
MS ISO 9001:2008 (PROSEDUR KUALITI KHAS)

PROSEDUR KUALITI KHAS MS ISO 9001:2008 Jabatan telah membuat beberapa pindaan bagi menyesuaikan keperluan kerja.

MS ISO 9001:2008 (MANUAL KUALITI)
MS ISO 9001:2008 (MANUAL KUALITI)

MANUAL KUALITI MS ISO 9001:2008 Jabatan telah membuat beberapa pindaan bagi menyesuaikan keperluan kerja.

Dasar Keselamatan ICT Jabatan
Dasar Keselamatan ICT Jabatan
Pelan Inovasi dan Kreativiti Jabatan
Pelan Inovasi dan Kreativiti Jabatan

Pelan Inovasi dan Kreativiti Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor.

Pelan Tindakan Inovasi dan Kreativiti Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor (JPBD Selangor) ini disediakan dengan bertujuan seperti berikut:

  • Sebagai panduan dari segi pengurusan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian aktiviti inovasi dan kreativiti JPBD Selangor di bawah Unit Inovasi.
  • Sebagai panduan untuk digunapakai dalam penyediaan program dan aktiviti membudayakan inovasi dan kreativiti di semua peringkat warga JPBD Selangor samada di peringkat Bahagian dan Unit.
  • Memberi pengiktirafan dan promasi terhadap hasil inovasi yang bernilaidan berimpak tinggi.
MS ISO 9001:2008 (PROSEDUR KUALITI UMUM)
MS ISO 9001:2008 (PROSEDUR KUALITI UMUM)