jata Agensi di bawah
Kerajaan Negeri Selangor

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

Mesyuarat Penolong Pegawai Perancang Dandar dan Desa Malaysia Kali Ke-8

Mesyuarat penolong pegawai perancang bandar dan desa malaysia kali ke-8 akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 17hb-19hb.jun,2013

Bertempat : Di bella vista waterfront resort & spa

Kandungan berita :
Mesyuarat pada kali ini menerangkan dan membincangkan tentang isu berikut:
1. Penggunaan gis dalam perancangan kesejahteraan bandar
2. Garispanduan perancangan perumahan
3. Langkawi blue print
4. Pelan transformasi minda
5. Tambak laut- isu dan cabaran

'Jabatan mengucapkan selamat bermesyuarat dan semoga info terkini yang ditimba mengenai bidang perancangan bandar dan desa dapat mempertingkatkan pengetahuan,pendedahan dan peluang untuk mewujudkan perhubungan yang erat dikalangan peserta'

Cetak Emel