MurniNet 2.0

Semua PBT diNegeri Selangor terlibat didalam Pelaksanaan MURNInets ( Malaysian Urban - Rural National Indicators Network For Sustainable Development ) 2.0. Mulai tahun 2018, MURNInets 2.0 dilaksanakan oleh PBT dan diselaraskan oleh JPBD Selangor.

Sebanyak 43 penunjuk digunapakai didalam MURNInets 2.0. Melibatkan 27 penunjuk untuk tindakan penyediaan data oleh PBT dan 16 penunjuk untuk tindakan Pusat Operasi MURNInets Negeri.Cetak