LEMBAGA RAYUAN

Pop Up 747 x 800 design 2 01 min

Pada 30 September 1999, Kaedah Lembaga Rayuan Negeri Selangor telah diwartakan. Lembaga Rayuan Negeri Selangor ditubuhkan di bawah Seksyen (36), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh sub seksyen 36 (2) Akta 172, Pihak Berkuasa Negeri Selangor dengan persetujuan Menteri Besar telah melantik Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan Ahli-ahli Lembaga Rayuan Selangor.

ANDA INGIN MEMBUAT RAYUAN???
Jika berlaku sebarang ketidakpuasan terhadap keputusan pihak berkuasa perancang tempatan, Lembaga Rayuan mengalu-alukan rayuan dikemukankan di alamat:

Pendaftar Lembaga Rayuan Negeri Selangor,
D/A Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor
Tingkat 18, Bangunan Darul Ehsan No.3 Jalan Indah,
Seksyen 14, 40646 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 03-5511.6666
Faks: 03-5511.3557
Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Rayuan hendaklah dikemukakan dengan mengisi borang yang boleh didapati di Pejabat Pendaftar Lembaga Rayuan atau muat turun di laman web ini.
Proses rayuan adalah seperti Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1999 dalam Warta Kerajaan bertarikh 30hb. September, 1999, Jil. 52 No. 20 Tambahan No. 12 Perundangan.

Senarai Ahli Lembaga Rayuan Negeri Selangor

Laporan Lembaga Rayuan

Jadual Sebutan & Pendengaran

 

Tarikh 

Kes Rayuan 

Lawan 

Masa 

Tempat 

19Mei2009
PENDENGARAN LR.SEL. (100) MPSJ/09/2008 PNSB lwn MPSJ 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
20Mei2009 PENDENGARAN LR.SEL. (100) MPSJ/09/2008
PNSB lwn MPSJ 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
21Mei2009 PENDENGARAN LR.SEL. (104) MPSJ/01/2009
Penduduk SS 12 lwn MPSJ 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
21Mei2009 SEBUTAN LR.SEL.(107) MPSJ
Adlin bin Muhammad Rusli lwn MPSJ 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
27Mei2009 PENDENGARAN LR.SEL.(94-99)MPK/02-07/08

Tetuan Kuan Soon Realty Sdn.Bhd.
Tetuan Chemindus Sdn.Bhd.
Tetuan Kejuruteraan Sin Hup Huat
Tetuan Vans’ Intercontinental Wines  & Spirits (M) Sdn. Bhd.
Tetuan HSH Electric Sdn. Bhd.
Tetuan Perniagaan Wee Sing lwn MPK

10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
28Mei2009 SEBUTAN LR.SEL.(105) MBSA/01/2009 Khairiah bt. Mohd Talha lwn MBSA 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
28Mei2009 SEBUTAN LR.SEL.(109) MPSJ/03/2009 Lee Wan Nam lwn MPSJ 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
02Jun2009 PENDENGARAN LR.SEL.(83-85)MPAJ/07-09/2008 Tetuan Bluementhal Sdn.Bhd.                      Dato’ Abdul Aziz bin Ibrahim
Tan Gim Eng
lwn MPAJ
10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
03Jun2009 PENDENGARAN LR.SEL.(83-85)MPAJ/07-09/2008 Tetuan Bluementhal Sdn.Bhd.
Dato’ Abdul Aziz bin Ibrahim                      
Tan Gim Eng lwn MPAJ
10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
04Jun2009 PENDENGARAN LR.SEL.(83-85)MPAJ/07-09/2008 Tetuan Bluementhal Sdn.Bhd.                     
Dato’ Abdul Aziz bin Ibrahim
Tan Gim Eng lwn MPAJ
10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
09Jun2009 SEBUTAN LR.SEL.(108)MPAJ/01/2009 Tetuan R.Segari Group Sdn. Bhd. lwn MPAJ
10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
10Jun2009 SEBUTAN LR.SEL.(111)MPSP/01/2009 Tetuan Bumi Hasanat Sdn. Bhd lwn MPSepang 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
24Jun2009 PENDENGARAN LR.SEL.(83-85)MPAJ/07-09/2008 Tetuan Bluementhal Sdn.Bhd. Dato’ Abdul Aziz bin Ibrahim Tan Gim Eng lwn MPAJ
10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
07Julai2009 PENDENGARAN LR.SEL.(106)MDKL/01/2009 Amer bin Risman  lwn MDKL 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor

 

 

Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan

MEMFAILKAN RAYUAN

Sesuatu rayuan boleh dibuat kepada Lembaga Rayuan dalam tempoh satu bulan dari tarikh keputusan disampaikan kepada pemohon oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 
BAHAGIAN I
PERMULAAN
 
Kaedah-Kaedah
1.    Nama
2.    Tafsiran
 
BAHAGIAN II
Pendaftar Dan Rekod Rayuan

1.    Pendaftar
2.    Memfail Rayuan
3.    Tugas Pendaftar apabila notis rayuan difailkan
4.    Penyediaan dan penyerahan pernyataan-pernyataan, alasan-alasan dan dokumen-dokumen.

LIHAT KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA RAYUAN 1999

 

Pendaftaran Kes Lembaga Rayuan

PENDAFTARAN KES LEMBAGA RAYUAN 2001-2009

Rekod Pendaftaran Bagi Permohonan Kes Lembaga Rayuan Tahun 2009

Rekod Pendaftaran Bagi Permohonan Kes Lembaga Rayuan Tahun 2009

 
Bil. Tahun 2008 Lawan Keputuan
1. Ng Siew Choy, Tan Kean Huat & Chan Ah Kok MPSJ Tarik Diri
2. En. Zainal bin Sahid     
MDKL Kes Selesai
3. Ng Peng Hin MPSJ Kes Selesai
4. Bakri bin Sawir MPSJ Kes Selesai
5. Shahrul Faiz bin Mohd Aziz MPSJ Kes Selesai
6. Eng Peng Hong MPSJ Kes Selesai
7. Azhar bin Aziz 
MPAJ Kes Selesai
8. Ang Kai Chan 
MPAJ Kes Selesai
9. Adlan bin Shukor
MPAJ Kes Selesai
10. Suppiah a/l Shanmugam
MPAJ Kes Selesai
11. Rozali bin Osman
MPAJ Dalam Proses
12. Syed Zulkifli bin Syed Masir MPAJ Dalam Proses
13. Tetuan Selasar Indah Sdn. Bhd.
MPK Kes Selesai
14. Tetuan Blumenthal Realty Sdn. Bhd. MPAJ Dalam Proses
15. Dato’ Abdul Aziz bin Ibrahim
MPAJ Dalam Proses
16. Tan Gim Eng MPAJ Dalam Proses
17. Tetuan Puncak Teraju Sdn. Bhd
MPAJ Kes Selesai
18. Siti Hadijah/Mohd Noor bin Mokhid MPAJ Kes Selesai
19. Ang Yen Wey Dan Low Peck Yan MBSA Kes Selesai
20. Khalidah bt. Othman
MPSJ Kes Selesai
21. Tetuan C.K Properties Sdn. Bhd MPAJ Dalam Proses
22. Low See Chuan (Tadika Seri Kasih)
MPSJ Kes Selesai
23. Cheah Li Choo (Pusat Jagaan Harian Genius)
MPSJ Kes Selesai
24. Tetuan Mentari Capital Sdn. Bhd MBPJ Kes Selesai
25. Tetuan Kuan Soon Realty Sdn. Bhd.
MPK Dalam Proses
26. Tetuan Chemindus Sdn. Bhd.
MPK Dalam Proses
27. Tetuan Kejuruteraan Sin Hup Huat MPK Dalam Proses
28. Tetuan Van’s Intercontinental Wines & Spirits (M) Sdn. Bhd.
MPK Dalam Proses
29. Tetuan HSH Electric Sdn. Bhd.
MPK Dalam Proses
30. Tetuan Perniagaan Wee Sing MPK Dalam Proses
31. Tetuan Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB)
MPSJ Dalam Proses
32. Tetuan Syarikat Risman Dan Anak Beranak Sdn. Bhd. MDKL Kes Selesai
33. Tadika Anak Permata
MPSJ Kes Selesai

 

Bil. Tahun 2007 Lawan Keputuan
1. Ang Yen Wey Dan Low Peck Yan MBSA
Kes Selesai
2. Lim Yeow Cheng (Juru Bena Tenaga) MPAJ Kes Selesai
3. Kusnan bin H,M.Amin
JPBD N.Sel
Tarik Diri
4. Mohd Ridhuan Tee Abdullah MPAJ Kes Selesai
5. Tetuan Everhome furniture Mfr(M) Sdn. Bhd MPKj Tarik Diri
6. Tetuan Rangkaian Ilmiah Global Sdn. Bhd MPKj
Tarik Diri
7. Ruzita bt Kimin
MPAJ
Kes Selesai
8. Mohamad Suradi b. Mohd Sahir
MBSA
Kes Selesai
9. Tetuan Andere Suria Sdn. Bhd MBSJ
Kes Selesai
10. Tetuan Minlon Land Sdn. Bhd. MPKj Tarik Diri
11. Tetuan Korakyat Plantation Sdn. Bhd. MPSJ
Dalam Proses
12. Lau Eng Shin MPAJ Kes Selesai
13. Nurhayati bt. Abdullah & Nur Hayalee bt. Abdul Ghani MPAJ
Kes Selesai
14. Dr. Sarmukh Singh MPAJ
Kes Selesai
15. V. Santha Devi a/p S. Vellusamy MPAJ
Kes Selesai
16. Mohamad Azrin b. Mohd Asmawi MPAJ
Kes Selesai
17. Chandra Kumar a/p Sivalingam MPAJ
Kes Selesai
18. Siti Salimah bt. Zainal Abidin MPAJ Kes Selesai
19. Martin Rushworth MPAJ Kes Selesai
20. Sheriman b. Shahrudin MPAJ
Kes Selesai
21. Chung Kong Kang @ Chung Chen Sun MPAJ
Kes Selesai
22. Tetuan Prospek Arif Sdn. Bhd MDHS
Kes Selesai

 

Bil. Tahun 2006 Lawan Keputuan
1. Ong Paw Chen MPAJ
Tarik Diri
2. Sawijan b. Merawi MDKS
Kes Selesai
3. Tetuan PERTIWI MBPJ 
Kes Selesai
4. Tetuan Bukit Ulung Dev. MPKj
Tarik Diri
5. Tetuan Amexus Trading PNS/PBPT Tarik Diri
6. Mohamed Mustapha b. Mahmud 
MPAJ Kes Selesai
7. Tetuan Industrial Galvizer Corp. MPSJ Kes Selesai
8. Tetuan Sri Rajeswari Temple MPAJ
Tarik Diri
9. Huge Richardson MPAJ
Kes Selesai
10. Tetuan Yap Burgess Rawson Internation 
MPAJ 
Kes Selesai
11. Tetuan Top Speed Holding MPSJ
Kes Selesai
12. Mohamad Bin Aroff dan rakan MPSJ 
Kes Selesai
13. Roheil bt. Mohd. Salleh MPSJ
Kes Selesai
14. Zolkarnain b. Mustapha MPSJ 
Kes Selesai
15. Wee Sui Hui MPSJ
Kes Selesai
16. Lam Kok Thai MPSJ
Kes Selesai
17. Roslina bt. Jusoh MPSJ
Kes Selesai
18. Bong Tan Song MPSJ Kes Selesai

 

Bil. Tahun 2005 Lawan Keputuan
1. Tetuan Chin Mar Enterprise MPK
Kes Selesai
2. Hoh Chee Choy & Chan Yoke May MPAJ Kes Selesai
3. Tan Ming Leng (Tadika Ming To) MPAJ
Kes Selesai
4. Kim Ryong Cheor MPAJ
Kes Selesai
5. Low Seong Teng MPSJ Kes Selesai
6. L. S. Teng MPSJ
Tarik Diri
7. Tetuan Tadika Seri Cahaya MBSA
Kes Selesai
8. Penduduk & Penyewa Bangunan Di Lorong Memanda 2, Ampang MPAJ
Kes Selesai
9. Sirhan bin Abd Wahab MPAJ Kes Selesai
10. Kismis Velu Arumugam Nadar MPAJ
Kes Selesai
11. Yong Tiong Fatt MPAJ
Kes Selesai
12. Wong Weng Hong MPAJ
Kes Selesai
13. Ian Davis MPAJ Kes Selesai
14. Tetuan Sepang Gold Coast MPSepang
Tarik Diri
15. Tetuan TPPT MPKj
Tarik Diri
16. Tetuan Mampu Jaya MPS
Kes Selesai
17. Dato’ Annuar Ibrahim MPAJ
Kes Selesai
18. Faizah bt. Bahari MPAJ
Kes Selesai

 

Bil. Tahun 2004 Lawan Keputuan
1. Peh Suan Yong MPAJ
Kes Selesai
2. Dato’ Chong Eng Teng MPK
Kes Selesai
3. Kementerian Pendidikan Malaysia MPKj
Tarik Diri

 

Bil. Tahun 2003 Lawan Keputuan
1. Kedutaan Korea MPAJ Kes Selesai
2. Tetuan Maroof MPAJ
Kes Selesai
3. Hj. Suhaimi & Wakil Penduduk Taman TAR
MPAJ
Kes Selesai
4. Tetuan Taming Raya MPKj
Tarik Diri
5. Tetuan Sin Heap Lee MBSA
Tarik Diri
6. Dato Sim Chong Wan MPKj
Tarik Diri
7. Tetuan Bakti Insan MPKj
Tarik Diri
8. Liew See Kiew MPKj
Tarik Diri
9. Mazlan b. Zulkifli & Cho Suet Sen MBPJ Tarik Diri

 

Bil. Tahun 2002 Lawan Keputuan
1. Tetuan Laguna De Bay MBPJ
Tarik Diri

 

Bil. Tahun 2001 Lawan Keputuan
1. Tetuan Saujana Resorts MBSA
Kes Selesai
2. Persatuan Penduduk Bandar Sunway MBSJ
Kes Selesai
3. Pn. Marlina bt. Abdullah MBPJ
Kes Selesai
4. Pn. Normah bt. Ahmad MBPJ
Kes Selesai

 

Jenis-jenis Rayuan

i.   Notis Permintaan

Jika tuan punya tanah merasa terkilan untuk mematuhi permintaan-permintaan atau syarat-syarat dalam notis permintaan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri seperti :
-    Meminta supaya diberhentikan penggunaan itu
-    Mengenakan apa-apa syarat bagi penggunaan tanah itu yang berterusan sebagaimana yang dinyatakan dalam notis permintaan itu, atau
-    Meminta supaya langkah-langkah yang dinyatakan dalam notis permintaan diambil untuk mengubah atau memindahkan bangunan kerja itu.

ii.    Rayuan Oleh Pemohon Terhadap Keputusan Majlis [Seksyen 23(1)(a)&(b)]

-    Bagi seseorang yang terkilan dengan penolakan Pihak Berkuasa Tempatan mengenai permohonan kebenaran merancang atau syarat yang dikenakan dalam memberikan kebenaran merancang.
-    Bagi seseorang yang terkilan dengan keputusan Pihak Berkuasa Tempatan berhubung dengan bantahan yang dibuat menurut Seksyen 21(b).

iii.    Amaun Pampasan (Seksyen 25(9))

Bagi seseorang yang terkilan dengan amaun sesuatu pembayaran balik atau pampasan yang ditawarkan atau dibayar kepadanya akibat penarikan balik dan pengubahsuaian kebenaran merancang dan kelulusan pelan bangunan.

iv.    Amaun Pampasan Akibat Notis Permintaan [Seksyen 30(7)]

Bagi seseorang yang tidak berpuashati dengan amaun pampasan yang ditawarkan oleh PBT akibat menanggung kerosakan yang berupa kesusutan nilai tanah, kerana mematuhi kos permintaan PBT.

v.    Rayuan Tehadap Perintah Pemeliharaan Pokok (Seksyen 35C)

Jika seseorang terkilan dengan:
a.    Suatu Perintah Pemeliharaan Pokok.
b.    Mana-mana Peruntukan dalam suatu Perintah Pemeliharaan Pokok.
c.    i. Penolakan pemberian kebenaran bertulis
ii. Mana-mana syarat yang dikenakan keatas pemberian suatu kebenaran bertulis, di bawah perenggan (a) Seksyen 35 A(2).
d.    Suatu perintah untuk menanam atau menggantikan pokok dibawah perenggan (b) Seksyen 35 A(2).

vi.    Pampasan Di Bawah Perintah Pemeliharaan Pokok (Seksyen 35D)

Jika pemunya tanah yang tanahnya dimaksudkan oleh sesuatu Perintah Pemeliharaan Pokok yang di awardkan, membuktikan bahawa mengalami kerugian yang berupa kesusutan dalam nilai tanahnya, akibat dari mematuhi perenggan (a) hingga (d) Seksyen 35C.

vii.    Rayuan Terhadap Perintah Menggantikan Semula Pokok (Seksyen 35E)

Bilamana orang yang telah didapati bersalah di bawah Seksyen 35A(4) kerana menebang pokok yang tertakluk kepada Pemerintah Pemeliharaan Pokok, yang dikehendaki menggantikan pokok itu dengan menanam suatu pokok lain.

____________________________________________________

ANDA INGIN MEMBUAT RAYUAN???
Jika berlaku sebarang ketidakpuasan terhadap keputusan pihak berkuasa perancang tempatan, Lembaga Rayuan mengalu-alukan rayuan dikemukankan di alamat:

Pendaftar Lembaga Rayuan Negeri Selangor,
D/A Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor
Tingkat 18, Bangunan Darul Ehsan No.3 Jalan Indah,
Seksyen 14, 40646 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 03-5511 666, 03-5511 6666
Faks: 03-5511 3557
Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Rayuan hendaklah dikemukakan dengan mengisi borang yang boleh didapati di Pejabat Pendaftar Lembaga Rayuan atau muat turun di laman web ini.
Proses rayuan adalah seperti Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1999 dalam Warta Kerajaan bertarikh 30hb. September, 1999, Jil. 52 No. 20 Tambahan No. 12 Perundangan.