Proses Lembaga Rayuan

1.    Perayu mengisi borang kaedah 4 (2)

2.    Pendaftar mendaftar rayuan kaedah 3 (2)

3.    Dikenakan fee RM100.00 kaedah 4 (3)

4.    Perayu menyediakan segala dokumen alasan eksibit yang relevan dalam tempoh satu bulan.

5.    PBPT menyediakan semua dokumen berhubung dengan kes, eksibit dan sebagainya, dalam tempoh satu bulan kaedah 6 (1) dan (2)

6.    Penyerahan kepada pendaftar kaedah 6 (4)

7.    Lembaga Rayuan bersidang

 

Cetak