jata Agensi di bawah
Kerajaan Negeri Selangor

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

Ahli Mesyuarat

AHLI-AHLI MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI SELANGOR

 1. PENGERUSI : 
  YAB TUAN AMIRUDIN BIN SHARI
DATO` MENTERI BESAR SELANGOR
 2. YB DATO’ MOHD AMIN BIN AHMAD AHYA
  YB SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 3. YB DATO' HAJI NIK SUHAIMI BIN NIK SULAIMAN
  PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SELANGOR
 4. YB DATO' NOR AZMIE BIN DIRON
  PEGAWAI KEWANGAN NEGERI SELANGOR
 5. TIMBALAN PENGERUSI :
  YB PUAN HANIZA BINTI TALHA
  PORTFOLIO : 
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PERUMAHAN DAN KEHIDUPAN BANDAR.
 6. YB DATO' TENG CHANG KHIM
  PORTFOLIO : 
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PELABURAN, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN, INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (IKS).
 7. YB TUAN HEE LOY SIAN
  PORTFOLIO:
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP ALAM SEKITAR, TEKNOLOGI HIJAU DAN HAL EHWAL PENGGUNA.
 8. YB TUAN NG SZE HAN
  PORTFOLIO :
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KERAJAAN TEMPATAN, PENGANGKUTAN AWAM DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU.
 9. YB TUAN IR IZHAM BIN HASHIM
  PORTFOLIO :
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP INFRASTRUKTUR & KEMUDAHAN AWAM, PEMODENAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI.
10. YB PUAN RODZIAH BINTI ISMAIL
  PORTFOLIO :
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN USAHAWAN SERTA PEMBANGUNAN LUAR BANDAR, DESA DAN KAMPUNG TRADISI.
11. PENGARAH
  UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI.
12. PENGARAH
  PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR.
13. PENGARAH 
  PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN NEGERI SELANGOR
DARUL EHSAN.
14. PENGARAH 
  JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR.
15. PENGARAH 
  JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI SELANGOR.
16. PENGARAH 
  JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR.
17. PENGARAH 
  JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR.
18. SETIAUSAHA
  PENGARAH
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR.
   
   

 

Cetak Emel