W3C Disabillity Access bagi capaian Orang Kurang Upaya (OKU)

Portal Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor menyediakan kemudahan untuk membantu mereka  yang  memerlukan  sedikit  ubahsuai  kepada  kandungan portal  ini supaya dapat dibaca dalam keadaan  yang terbaik. Ini untuk memenuhi matlamat W3C: Web Accessibility Initiative (WAI)  yang  mana untuk menjadikan portal boleh dicapai oleh Orang Kurang Upaya (OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian. Antara kemudahan yang telah kami sediakan adalah:

        warna text

        size teks

 

Print