W3C Disabillity Access bagi capaian Orang Kurang Upaya (OKU)

Portal Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor menyediakan kemudahan untuk membantu mereka  yang  memerlukan  sedikit  ubahsuai  kepada  kandungan portal  ini supaya dapat dibaca dalam keadaan  yang terbaik. Ini untuk memenuhi matlamat W3C: Web Accessibility Initiative (WAI)  yang  mana untuk menjadikan portal boleh dicapai oleh Orang Kurang Upaya (OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian. Antara kemudahan yang telah kami sediakan adalah:

  • Skema warna text: Menukar  warna  text  portal untuk memudahkan  bacaan mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun buta warna. Pilihan terdapat pada penjuru kanan dibahagian tajuk W3C.
  • Pengubahan warna latarbelakang:  Menukar  warna  latarbelakang. Pilihan terdapat pada penjuru kanan dibahagian tajuk W3C.

        warna text

  • Pengubahan Saiz Text:  Mengubah saiz text untuk menjadi lebih besar atau lebih kecil mengikut kesesuaian dan memudahkan bacaan pengguna. Ianya terletak pada penjuru kanan dibahagian tajuk W3C.

        size teks

 


Print   Email