PEMBELIAN DATA GEOSPATIAL

HARGA PEMBELIAN DATA GEOSPATIAL

Data dan maklumat Geospatial Negeri Selangor boleh diperolehi dalam bentuk salinan hardcopy & softcopy di PLANMalaysia@Selangor. Untuk mendapatkan maklumat Geospatial tersebut, anda bolehlah menulis surat secara rasmi kepada Pengarah PLANMalaysia@Selangor.

Berikut disertakan senarai harga salinan hardcopy (full colour) dan salinan softcopy guna tanah seperti berikut:-

1. Salinan hardcopy (full colour)

 BIL    SAIZ PELAN   HARGA 
  1.   A4   RM20.00 
  2.   A3   RM50.00 
  3.   A1   RM200.00 


2. Salinan softcopy (full colour)

 PERKARA   HARGA  
Kapasiti 1MB   RM58.00 
Caj Pekhidmatan   RM30.00 
Kos Medium  RM5.00


Nota: Untuk maklumat lanjut sila hubungi Unit GIS; di talian 03-55116666 samb: 5555/6