Methods

A. Kaedah-Kaedah Sedia Ada (sehingga 23 MEI 2016)

Kaedah-Kaedah

Penerimapakaian Di Negeri dan Tarikh Warta

1.

Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am)

1. Pahang - 4 Jun 1998
2. Selangor - 29 Mac 2001
3. Perak -
27 Jun 1991
4. Johor -
10 Sept 1987
5.
Terengganu - 10 Oktober 1996
6. Kedah - 13 Mac 1997
7. Pulau Pinang - 7 Jun 1990
8. Negeri Sembilan - 29 Julai 2004
9.
Kelantan - 6 Julai 1989

2.

Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan

1. Pahang - 3 Mac 2004
2. Selangor -
30 Sept 1999
3. Perak - 22 Disember 2005
4. Terengganu -
14 Sept 1995
5. Kedah - 21 Disember 2000
6. Pulau pinang -
8 Jun 1989
7. Negeri Sembilan - 1 Ogos 2002
8. Kelantan -
13 Sept 1990
9. Melaka - 11 Mac 2004

4.

Kaedah-Kaedah Perintah Pemeliharaan Pokok

1. Selangor - 29 Mac 2001
2. Pulau Pinang - 13 Mac 1997

B. Kaedah-Kaedah Yang Telah Siap

Kaedah-kaedah

Penerimapakaian

1.

Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan 2010

25 November 2010

C. Kaedah-Kaedah Dalam Penyediaan

Kaedah-Kaedah

Penerimapakaian

1.

Kaedah-Kaedah Kelayakan Menyedia dan Mengemukakan Pelan Serta Dokumen Untuk Kebenaran Merancang

-

2.

Kaedah-Kaedah Kelas Penggunaan Tanah dan Bangunan

-

3.

Kaedah-Kaedah Kawasan Pemajuan

-


Print   Email