Garis Panduan Pembangunan Di Kawasan Tanah Gambut Negeri Selangor

Managed Industrial Park

Garis Panduan Pembangunan Taman Perindustrian Berkonsepkan "Managed Industrial Park" Negeri Selangor ini telah diluluskan pemakaiannya melalui keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor ke 39/2021 bertarikh 17 November 2021  yang telah disahkan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ke 40/2021 pada 24 November 2021.

Garis panduan ini berkuat kuasa mulai 24 November 2021.

Muat Turun


Print   Email