Ahli Mesyuarat

AHLI-AHLI MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI SELANGOR

 1. PENGERUSI : 
  YANG AMAT BERHORMAT DATO' SERI AMIRUDIN BIN SHARI
  YAB DATO` MENTERI BESAR SELANGOR
   
 2. YB DATO' HJ. HARIS B. KASIM
  YB SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
   
 3. YB DATO' SALIM B. SOIB@HAMID
  PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SELANGOR
   
 4. -
  PEGAWAI KEWANGAN NEGERI SELANGOR
   
 5. TIMBALAN PENGERUSI :
  YB PUAN RODZIAH BT ISMAIL
  PORTFOLIO : 
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PERUMAHAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR SERTA PEMBANGUNAN USAHAWAN.
   
 6. YB DATO' TENG CHANG KHIM
  PORTFOLIO : 
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PELABURAN, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN, INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (IKS).
   
 7. YB TUAN HEE LOY SIAN
  PORTFOLIO:
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP ALAM SEKITAR, TEKNOLOGI HIJAU DAN HAL EHWAL PENGGUNA.
   
 8. YB TUAN NG SZE HAN
  PORTFOLIO :
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KERAJAAN TEMPATAN, PENGANGKUTAN AWAM DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU.
   
 9. YB TUAN IR IZHAM BIN HASHIM
  PORTFOLIO :
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP INFRASTRUKTUR & KEMUDAHAN AWAM, PEMODENAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI.
   
10. YB TUAN HJ. BORHAN BIN AMAN SHAH
  PORTFOLIO :
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN LUAR BANDAR, KAMPUNG TRADISI, ADAT LSTIADAT MELAYU, KEBUDAYAAN & WARISAN.
   
11. PENGARAH
  UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI.
   
12. PENGARAH
  PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR.
   
13. PENGARAH 
  PEJABAT PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN NEGERI SELANGOR
DARUL EHSAN.
   
14. PENGARAH 
  JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR.
   
15. PENGARAH 
  JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI SELANGOR.
   
16. PENGARAH 
  JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR.
   
17. PENGARAH 
  JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR.
   
18. SETIAUSAHA
  PENGARAH
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR.
   
   

 


Print   Email