Pegawai Contoh Bulanan

Visi Dan Misi JPBD Selangor

Berikut dibawah adalah merupakan Visi & Misi Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor.

VISI

“MENJADI PENERAJU PERANCANGAN BANDAR DAN DESA KE ARAH MEWUJUDKAN PERSEKITARAN KEHIDUPAN YANG BERKUALITI, SEJAHTERA DAN MAMPAN MENJELANG 2020”

MISI

“MEMACU PERANCANGAN FIZIKAL NEGARA MELALUI PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN YANG KOMPREHENSIF, SISTEMATIK DAN INOVATIF KE ARAH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

MOTO

‘BERSAMA MEWUJUDKAN PERSEKITARAN MAMPAN’

Print