jata Agency of
Selangor State Government

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

SEBUTHARGA JPBD SELANGOR

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan membuat pembelian komputer dan plotter. Pemilihan dan perlantikan pembekal adalah berdasarkan lantikan secara Cadangan Teknikal dan Kewangan (CTK) sepertimana yang ditetapkan oleh Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia.

Sehubungan itu, sesiapa yang berkenaan adalah dipelawa untuk membekal komputer dan plotter kepada Jabatan ini. Pihak tuan terlebih dahulu dikehendaki mengemukakan satu cadangan teknikal dan kewangan yang mengandungi keterangan mengenai latarbelakang firma, cadangan kos dan jaminan pembekal serta borang sebutharga.  

Dokumen pelawaan perkhidmatan yang mengandungi spesifikasi komputer dan plotter untuk rujukan pihak tuan boleh di muat turun melalui Sistem e-Tender Kerajaan Negeri Selangor dengan melayari laman web http://tender.selangor.gov.my.

Print Email