jata Agency of
Selangor State Government

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

Activity

Pencapaian Piagam Pelanggan

 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SEHINGGA JUN 2018

    PIAGAM PELANGGAN  PERATUSAN
  PIAGAM PELANGGAN 1
Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri tiga (3) kali setahun (telah dibentangkan dalam Mesyuarat bil 1/2018 pada 13 Februari 2018) 
 33.33 %
  PIAGAM PELANGGAN 2
Memberi ulasan perancangan tidak melebihi empat belas (14) hari
 50 %
  PIAGAM PELANGGAN 3
Memastikan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dikaji semula dalam tempoh lima (5) tahun selepas pewartaan. (telah diwarta pada 2 Februari 2017)
 50 %
  PIAGAM PELANGGAN 4
Menyelaras penyediaan RT dan RKK serta memantau perlaksanaannya berdasarkan Program Rancangan Malaysia lima (5) Tahun
 50 %
  PIAGAM PELANGGAN 5
Mengadakan mesyuarat dengan ketua Unit Pusat Setempat dua (2) kali setahun (Mesyuarat Bil 1/2018 telah dibentangkan pada 26 April 2018)
 50 %
  PIAGAM PELANGGAN 6
Menyampaikan keputusan bertulis Lembaga Rayuan kepada perayu dan responden dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh keputusan diterima daripada pengerusi lembaga rayuan (kelewatan proses perlantikan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi oleh pihak KPKT-sidang pertama telah diadakan pada 31 Julai 2018)
 0 %
  PIAGAM PELANGGAN 7
Membekal maklumat perancangan (kategori tidak berperingkat) dalam tempoh lima (5) hari
 50 %
  PIAGAM PELANGGAN 8
Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dalam tempoh lima (5) minit (akan dibentangkan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pelanggan Bil 2/2018 pada 29 Ogos 2018)
 0 %

Nota: Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan adalah tertakluk kepada 2 kali setahun sahaja.

Print Email