Garis Panduan Pembangunan Taman Perindustrian Berkonsepkan “Managed Industrial Park” Di Negeri Selangor

Garis panduan ini disediakan sebagai panduan dan rujukan dalam merancang, memproses dan mempertimbangkan permohonan kelulusan pembangunan bagi cadangan pembangunan taman perindustrian yang berkonsepkan “Managed Industrial Park” (MIP) di Negeri Selangor, disamping menerangkan tentang tatacara mengurus, penentuan skop kerja dan bagi konsep ini.

Garis panduan ini akan membantu Pemaju, “Industrial Park Manager” (IPM), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Jabatan dan Agensi Teknikal sebagai panduan bagi memproses dan mempertimbangkan pelan-pelan pembangunan.

GP Managed Industrial Park MIP


Cetak   Emel