PELANCARAN MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN JPBD NEGERI SELANGOR

 

Manual Keselamatan JPBD Selangor

Manual Keselamatan dan Kesihatan JPBD Negeri Selangor telah dilancarkan secara rasmi pada 3 Jun 2011 dan berkuatkuasa mulai tarikh tersebut.

Cetak