jata Agensi di bawah
Kerajaan Negeri Selangor

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

PEKELILING JPNS BIL.1/2010

Pekeliling JPNS

PEKELILING SETIAUSAHA JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN BILANGAN 1 TAHUN 2010

Penyediaan Kawasan Perumahan Kos Rendah,
Kos Sederhana Rendah Dan Kos Sederhana Secara Berintegrasi Dengan Perumahan Kategori Lain Di Dalam Perancangan Tatatur Pembangunan Perumahan

Dimaklumkan bahawa Pekeliling ini telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) BIL. 30 / 2010 yang bersidang pada 18 Ogos 2010 dan telah disahkan oleh MMKN Ke 31/2010 pada
25 Ogos 2010
Dan
Mesyuarat JPNS Bil. 3/2010 yang bersidang pada 22 Jun 2010
untuk diterima pakai.

Sila DOWNLOAD di sini.

Cetak Emel