jata Agensi di bawah
Kerajaan Negeri Selangor

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

RT (Rancangan Tempatan)

Rancangan Tempatan (RT) adalah merupakan satu dokumen perancangan fizikal yang menterjemahkan dasar dan perancangan strategik rancangan struktur ke dalam bentuk peta cadangan guna tanah yang lebih  terperinci bagi kawasan Pihak Berkuasa PerancanganTempatan. Ia di sediakan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri  serta dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri.

**  Semua laporan dan dokumen Rancangan Tempatan (RT) boleh diperolehi melalui Jabatan Perancangan Bandar Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berkenaan.
 

Cetak Emel