jata Agensi di bawah
Kerajaan Negeri Selangor

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+
Button

MurniNet

 

Semua PBT di Negeri Selangor terlibat di dalam Perlaksanaan MURNINets iaitu (Malaysian Urban Rural National Indicators Network on Sustainable Development) iaitu pendekatan yang dapat mengukur dan menilai kemampanan sesebuah bandar serta kawasan gabungannya. 

Mulai tahun 2008, pelaksanaan MURNInet Negeri Selangor dilaksanakan oleh PBT sendiri dan diselaras oleh JPBD Negeri Selangor.          

Status Kemampanan Bandar (MURNInet) PBT Negeri Selangor bagi tahun 2015 menunjukkan kesemua 12 PBT telah mencapai status mampan iaitu berada di tahap peratusan 80% ke atas. (Rujuk Jadual 1)

Jadual 1 : Status Kemampanan Kawasan PBT Negeri Selangor Tahun 2015 (Sumber : Urusetia Pembangunan Mampan, JPBD Negeri Selangor)

BIL. PIHAK BERKUASA TEMPATAN   STATUS
 1.  Majlis Bandaraya Shah Alam  Mampan (95%)
 2.  Majlis Bandaraya Petaling Jaya  Mampan (99%)
 3.  Majlis Perbandaran Klang  Mampan (94%)
 4.  Majlis Perbandaran Kajang  Mampan (89%)
 5.  Majlis Perbandaran Ampang Jaya  Mampan (93%)
 6.  Majlis Perbandaran Selayang  Mampan (88%)
 7.  Majlis Perbandaran Subang Jaya  Mampan (92%)
 8.  Majlis Perbandaran Sepang  Mampan (94%)
 9.  Majlis Daerah Kuala Selangor  Mampan (92%)
 10.  Majlis Daerah Kuala Langat  Mampan (93%)
 11.  Majlis Daerah Hulu Selangor  Mampan (89%)
 12.  Majlis Daerah Sabak Bernam  Mampan (82%)

Cetak Emel