jata Agency of
Selangor State Government

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

Tahniah JPBD Selangor

Tahniah JPBD Selangor diatas pencalonan Agensi Berkomitment Tinggi Pelaksanaan HRMIS 2015.
JPBD Selangor tersenarai didalam Agensi Berkomitment Tinggi Pelaksanaan HRMIS 2015. Sebanyak 6 agensi telah dikenal pasti untuk menerima sijil berkenaan.

  Agensi K1 Data Perjawatan Markah K2 Pemurnian Data Markah K3 SKT Markah K4 LNPT Markah K5 Harta Markah Markah Keseluruhan
  1 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SELANGOR 100.00% 30.00 100.00% 30.00 100.00% 15.00 100.00% 15.00 100.00% 100.00  
  2 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR 100.00% 30.00 100.00% 30.00 100.00% 15.00 100.00% 15.00 100.00% 100.00  
  3 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR 100.00% 30.00 100.00% 30.00 100.00% 15.00 100.00% 15.00 100.00% 100.00  
  4 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA LANGAT 100.00% 30.00 100.00% 30.00 100.00% 15.00 100.00% 15.00 100.00% 100.00  
  5 PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN SELANGOR 100.00% 30.00 100.00% 30.00 100.00% 15.00 100.00% 15.00 100.00% 100.00  
  6 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR 100.00% 30.00 100.00% 30.00 100.00% 15.00 100.00% 15.00 100.00% 100.00  

Print Email